Доклад за дейността на университетския омбудсман в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2022 г.

Академичният съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ прие доклада за дейността на омбудсмана за 2022 г. Документът е публикуван в секция „Библиотека“, подсекция „Доклади“.

Доклад за дейността на университетския омбудсман в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2021 г.

Академичният съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ прие доклада за дейността на омбудсмана за 2021 г. Документът е публикуван в секция „Библиотека“, подсекция „Доклади“.

План за равнопоставеност между жените и мъжете в ПУ „Паисий Хилендарски“

Академичният съвет на Пловдивския университет със свое решение (Протокол №19/7.06.2021) прие План за равнопоставеност между мъжете и жените в ПУ „Паисий Хилендарски“. Планът за равнопоставеност може да прочетете ТУК

Университетският омбудсман подкрепя мотивационната кампания за разработване на План за равнопоставеност между жените и мъжете

Равнoпоставеността между жените и мъжете е една от целите на Европейския съюз, интегрирана във всички политики и програми, финансирани от ЕС и насърчавана в държавите-членки и по света. Поради това един съвременен университет, какъвто е Пловдивският университет не трябва да изостава в политиката Още …

Лекция на тема: „2021 – година на избори. Правата на студентите в изборния процес“

Университетският омбудсман беше гост-лектор на Кръжока по Публичноправни науки към Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, който проведе онлайн своята първа сбирка за втория семестър на тема „2021 – година на избори. Правата на студентите в изборния процес“. Доц. Христо Още …

Първа информационна среща на тема „Университетският омбудсман“

На 15 декември 2020 г. се проведе информационна среща  на тема „Университетският омбудсман“,  в която участваха представители на деканските и филиалните ръководства в ПУ „Паисий Хилендарски“. Събитието се проведе се онлайн в платформата Google Meet. Целта на информационната среща бе Още …