Доклад за дейността на университетския омбудсман в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2022 г.

Академичният съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ прие доклада за дейността на омбудсмана за 2022 г. Документът е публикуван в секция „Библиотека“, подсекция „Доклади“.