План за равнопоставеност между жените и мъжете в ПУ „Паисий Хилендарски“

Академичният съвет на Пловдивския университет със свое решение (Протокол №19/7.06.2021) прие План за равнопоставеност между мъжете и жените в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Планът за равнопоставеност може да прочетете ТУК