Университетският омбудсман подкрепя мотивационната кампания за разработване на План за равнопоставеност между жените и мъжете

Равнoпоставеността между жените и мъжете е една от целите на Европейския съюз, интегрирана във всички политики и програми, финансирани от ЕС и насърчавана в държавите-членки и по света. Поради това един съвременен университет, какъвто е Пловдивският университет не трябва да изостава в политиката за равнопоставеност между жените и мъжете. Предлаганите възможности за равнoпоставеност между жените и мъжете са ключови фактори за подобряване на имиджа на ПУ, които могат да го направят предпочитан университет за бъдещи студенти, преподаватели и административен персонал.

В тази връзка университетският омбудсман подкрепя мотивационната кампания за разработване на План за равнопоставеност между жените и мъжете. Повече за тази дейност – прочетете ТУК