Лекция на тема: „2021 – година на избори. Правата на студентите в изборния процес“

Университетският омбудсман беше гост-лектор на Кръжока по Публичноправни науки към Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, който проведе онлайн своята първа сбирка за втория семестър на тема „2021 – година на избори. Правата на студентите в изборния процес“.

Доц. Христо Паунов участва в събитието заедно с гл. ас. д-р Антония Илиева (преподавател в ЮФ на ПУ) и Иван Кърчев (възпитаник на ЮФ на ПУ, а понастоящем – редовен докторант във факултета). Съорганизатори на проявата, в която се включиха над 30 студенти и преподаватели, бяха ЕЛСА – Пловдив и Алумни обществото на ЮФ.

Доц. Паунов очерта общата рамка, принципи и философия на изборите в Република България, както и някои аспекти на възможностите за участие на студенти в изборния процес.
Д-р Антония Илиева разясни на аудиторията какви ще са противоепидемичните мерки при провеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г., както и какъв е правният характер на заповедите на министъра на здравеопазването, с които се въвеждат тези мерки.
Докторант Иван Кърчев посочи различни възможности за работа на студентите в изборните камисии, както възможностите за ангажирането им като застъпници и наблюдатели на изборите. Той запозна аудиторията с интересни практически казуси по които е работил в качеството си на член на предишни избирателни комисии.

Студентите бяха запознати и с правата им във връзка с упражняване на избирателното право, както и със специфичните особености и изисквания, които въвежда Изборният кодекс.

Видеозапис на събитието може да видите в подсекция „Галерия“ на този сайт.