Първа информационна среща на тема „Университетският омбудсман“

На 15 декември 2020 г. се проведе информационна среща  на тема „Университетският омбудсман“,  в която участваха представители на деканските и филиалните ръководства в ПУ „Паисий Хилендарски“. Събитието се проведе се онлайн в платформата Google Meet.

Целта на информационната среща бе да бъдат запознати деканите на факултети и директорите на филиали в Пловдивския университет с основните функции, дейности и правомощия на институцията „университетски омбудсман“, както и да се очертаят сферите на взаимодействие на омбудсмана и деканските (филиалните) ръководства. Доц. д-р Христо Паунов направи мултимедийна презентация, в която акцентира на по-важните функции на университетския омбудсман, както и на основните принципи в работата на институцията при осъществяване на дейностите.

Инициативата е част от поредицата информационни срещи, които университетския омбудсман планира с цел информиране на университетската общност относно функционирането на омбудсманската институция в ПУ „Паисий Хилендарски“.