Често задавани въпроси

В кои случаи можете да се обърнете към университетския омбудсман?

Можете да се обърнете към омбудсмана с жалба или сигнал по повод на:

 • работата на администрацията на университета – в случай на недобро административно обслужване, както и в случаи на нарушения на права и свободи от университетската администрация, основните и обслужващите звена и органите за тяхното управление;
 • превишаване на правомощия от страна на органи на университета;
 • действия или бездействия, с които се засягат или нарушават права и свободи на студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, работници или служители на Университета;
 • нередности при провеждане на учебния процес;
 • неправомерни действия или бездействия и решения на Студентския съвет на университета.

В кои случаи университетският омбудсман не може да се намеси?

Омбудсманът НЕ РАЗГЛЕЖДА жалби и сигнали, които се отнасят до:

 • работата на Общото събрание, Академичния съвет и Контролния съвет на Университета;
 • бюджетни и кадрови въпроси;
 • частни взаимоотношения между студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, работници или служители на Университета;
 • роднински конфликти и спорове;
 • форми и процедури на изпити и критерии за оценяване;
 • нарушения, извършени преди повече от една година

Не се разглеждат анонимни жалби и сигнали!

Кой може да се обръща към университетския омбудсман?

Жалби и сигнали до омбудсмана могат да подават всички лица, които се обучават в рамките на Университета, както и преподавателите, работниците и служителите в Университета. Физически и юридически лица, които имат отношения с изброените в предното изречение лица в служебно качество, също могат да подават жалби и сигнали до университетския омбудсман.