Публикации

Рубрика „Гражданско образование“ – в. „Пловдивски университет“, бр. 8, 2023 – стр. 8

Рубрика „Гражданско образование“ – в. „Пловдивски университет“, бр. 5, 2023 – стр. 5

Рубрика „Гражданско образование“ – в. „Пловдивски университет“, бр. 10, 2022 – стр. 5

– Информационна брошура – лице и гръб

Рубрика „Гражданско образование“ – в. „Пловдивски университет“, бр. 8, 2022 г. – стр. 7

Рубрика „Гражданско образование“ – в. „Пловдивски университет“, бр. 3-4, 2022 г. – стр. 6

Рубрика „Гражданско образование“ – в. „Пловдивски университет“, бр. 1-2, 2022 г. – стр. 7

Конституция на Република България – издание на университетския омбудсман по повод 30 години от приемането на основния закон

Рубрика „Гражданско образование“ – в. „Пловдивски университет“, бр. 7, 2021 г. – стр. 3

Рубрика „Гражданско образование“ – в. „Пловдивски университет“, бр. 5-6, 2021 г. – стр. 12-13

Рубрика „Гражданско образование“ – в. „Пловдивски университет“, бр. 3-4, 2021 г. – стр. 16-17

За институцията „университетски омбудсман“ – в. „Пловдивски университет“, бр. 8-9, 2020 г. – стр. 4 – 5