Онлайн приемна

Онлайн приемната на университетския омбудсман се реализира посредством Google Classroom и Google Meet.


За целта е създадена специална класна стая с код за присъединяване: zvh5c5h
Всеки член на университетската общност на ПУ може да се включи в класната стая и да използва функционалностите на платформата, за да осъществи контакт с омбудсмана.

В Google Meet е създаден и постоянно активен линк за видеоконферентна връзка: https://meet.google.com/uwm-spni-cnv
При предварително заявено желание (изпратено по ел. поща) в рамките на приемното време, всеки член на университетската общност на ПУ може да комуникира на живо и от разстояние с университетския омбудсман.