Обучителни модули

Като част от реализиране на информационно-образователната си функция, университетският омбудсман може организира и провежда образователни модули, в които се разглеждат общозначими въпроси и се предоставя коректна и правилна информация във връзка с проблеми, които засягат университетската общност.

Примерни обучителни модули:
– Практическо нормотворчество;
– Избори и избирателни процедури;
– Лидерски умения и екипна работа;
– Промоция на хуманитарните ценности;
– Основни права и свободи;
– Управление при кризи;
– Комуникация и групова динамика;
и други.

Менторска програма:
„Управление на времето и професионалния успех“ – вижте ТУК