Информационни срещи

Публичността е един от принципите в работата на университетския омбудсман. Този принцип гарантира, че омбудсманът не взема решения тайно и че работата му е открита и видима за университетската общност. Действието на този основен принцип се изразява във възможността всички преподаватели, служители, докторанти, специализанти в университета да имат достъп до информация за дейностите и инициативите на омбудсмана. Добър пример в това отношение е наличието на специализираната интернет страница на омбудсмана, присъствието му в социалните мрежи,  както и прилагането на информационните и комуникационните технологии в работата му.

В тази връзка университетският омбудсман периодично организира информационни срещи с представители на различни групи от университетската общност, като основната им цел е разгласяването на дейностите и параметрите на работа на тази институция.

В секция „Новини“ на тази интернет страница ще бъде публикувана информация във връзка с предстоящи и вече проведени информационни срещи.